Bfd logo

Yedi yıl önce bilim toplumu milenyumun en büyük zorluğuyla karşılaştı. Çoğunlukla “Konduitizm” olarak bilinen kromozomal anomali; bizi biyolojiye, kimyaya ve aralarındaki her şeye ait bütün bilinen paradigmaları yeniden incelemeye sevketti. Belirsizlik paniğe yol açmıştı ve herkes bazı cevapların peşindeydi.

İşte biz bu noktada dahil olduk.

BioFrame Tanı Bilimi, gelişmiş Konduit fizyometrikleri alanında ileri gelen bağımsız araştırma merkezidir. Konduitizme ait proteinleri ayrıştırarak, bireyin bu durumu ilerletmeye eğilimini değerlendirebiliriz. Birinin bu diğer varlık haline potansiyel geçişinin spesifik zaman dilimini ve katılığını tespit etmek için fazladan araştırma gerektirdiği sırada, hazırladığımız kendi kendini test etme sistemimiz paha biçilemez bir sıçrayış olabileceğini ispatlamış bulunuyor.

BUGÜN TESTE KATIL

Biz Kimiz

Ekibimiz, çok geniş bir alan aralığında önde gelen uzmanlardan oluşmaktadır. Teknolojiden ayrıntılı vaka çalışmalarına kadar kadromuz, Konduitizmin arkaik lekelerini kökünden temizlemek için birkaç kulvarda ilerlemektedir.

Bir tür olarak evrimleşmek istiyorsak cehaletimizi gidererek bilgilenmemiz gerekir.

BioFrame Tanı Bilimi’ni kuran bilim insanları ve doktorlar bunu insanlığın iyiliği için gerçekleştirmişti. Bir Konduiti bizzat tanımıyor olsanız bile, insanlarımızın kurtuluşu adına size de bunda pay sahibi olma fırsatı sunuyoruz. Artık devir siyaset ya da bürokrasi devri değil, bilinçlenme devridir.

Konduitler hakkında daha fazlasını öğren
Brochure Broşürümüzü İndir